شما اینجا هستید

مسابقه فرهنگ قرآنی

لیست برندگان مسابقه مفاهیم قرآنی آبان ماه 1397

ردیف نام خانوادگی نام شهر شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شهر شماره تلفن
1 علی زعمری خوزستان 91***091631 10 سوره لطفی اردبیل 72***099049
2 گوزل احمدی زنجان 90***093587 11 مهدی زرگران گلستان 15***090347
3 عهدناز عابدینی آذربایجان شرقی 76***092282 12 صادق تقی خانی کردستان 68***093929
4 محمد پور خوش سفر کرمان 22***091314 13 محمد کرمی همدان 11***090346
5 رقیه جماعتی قم 62***091945 14 محمد حسین پوربختیان خراسان شمالی 80***093024
6 رقیه دارات یزد 27***091625 15 شهناز دانشیان ثانی چهار محال و بختیاری 65***091902
7 پیروزه نوری البرز 85***093304 16 خیریه باپیروند ایلام 16***093054
8 ریما رضوانی تهران 87***093384 17 مرتضی راهدار احمدی سیستان و بلوچستان 70***091555
9 رها روح پور بوشهر 13***093769 18 میلاد تاجیک تهران 16***093797