شما اینجا هستید

مسابقه فرهنگ قرآنی

 

 

لیست برندگان مسابقه مفاهیم قرآنی بهمن ماه 1397

ردیف نام خانوادگی نام شهر شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شهر شماره تلفن
1 فاطمه قندریز اصفهان 25***091326 8 مهدی شمس قزوین 55***093005
2 علی هادی نژاد کرمان 52***093707 9 رضا نیک منش فارس 44***091731
3 الهه براتی خراسان رضوی 38***093051 10 سعید رضا افشارلو آذربایجان غربی 95***090151
4 سید مرتضی میرعباسی تهران 58***091912 11 زهرا میرحسینی سمنان 72***090361
5 بهناز پورملکی خوزستان 58***093040 12 سیده شهربانو رضوی چهار محال و بختیاری 26***091407
6 سید مصطفی میرافضلی گلستان 67***091127 13 حامد نصیری آذربایجان شرقی 75***091423
7 علی پورزمانی فارس 52***093788 14 فتح الله آزادی کردستان 32***092264

 

حهت مشاهده نتیجه زیارت، لطفا مشخصات خود را در قسمت بالا در ج نمایید.