مسابقه فرهنگ قرآنی

لیست برندگان مسابقه مفاهیم قرآنی اردیبهشت ماه 1397

ردیف نام خانوادگی نام شهر شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شهر شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شهر شماره تلفن
1 اعظم اسلامی فر تهران 06***093694 11 امین غفوری تهران 19***092184 21 محمدرضا محمدی خراسان رضوی 93***090389
2 رامین شجاعی کرمانشاه 19***091813 12 زهرا ایوبی مرکزی 94***091886 22 زهرا درستکار سياني اصفهان 02***091391
3 سمیه رضوانیان سمنان 28***093852 13 سید  حسن  موسوی خراسان جنوبی 14***093579 23 سیده فاطمه پورجلال خوزستان 61***093649
4 سینا نوائی آذربایجان شرقی 03***093844 14 فاطمه شمس سعدی آذربایجان شرقی 19***091421 24 لمياء شاهي اصفهان 80***091364
5 محبوبه نقی زاده گیلان 73***091184 15 زینب سعیدی تهران 08***093687 25 محترم شیری تهران 44***091968
6 محمد پولایی گلستان 78***091158 16 زهرا خدادادنژاد گیلان 53***093011 26 محمد ناجی درو تهران 78***091277
7 محمدرضاشوریده خوزستان 10***093993 17 محمود کاوند لرستان 59***093339 27 مریم رمضانی نژاد تهران 90***091197
8 مسعود غفاری فینی اصفهان 13***093661 18 مصطفی درویش زاده گلستان 43***093536 28 مصطفي قضاوي اصفهان 04***091364
9 مهدی عبدزاده آذربایجان شرقی 66***093729 19 نرگس طالبی قم 56***099014 29 نفیسه صادقی اسفنجی قم 9***091327
10 الهام غفوری تهران 81***093758 20 سیمین حکیم‌ زاده کرمان 99***091337 30 مهناز سلطانی کرمان 11***091627