شما اینجا هستید

مسابقه فرهنگ قرآنی

لیست برندگان مسابقه مفاهیم قرآنی آذر ماه 1397 - هدیۀ ویژه به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم (ع) - هدیۀ متبرک هر یک از عزیزان مبلغ 500.000 ریال 

ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام شماره تلفن
1 معصومه حقیقی 77***091204 5 نیلوفر رضایی 53***093384
2 مهدیه اثنی عشری 22***093808 6 روح الله قربانعلی 52***091990
3 ریحانه بیات 84***093540 7 رضا ترکمان پری 63***091570
4 رحیمه رسولی کندلجی 06***091425 8 علیرضا چمنی 41***091301