شما اینجا هستید

مسابقه تفسیر قرآن هفتگی

لیست برندگان مسابقه تفسیر قرآن تیر ماه 1402

ردیف نام خانوادگی نام استان شماره تلفن ردیف نام خانوادگی نام استان شماره تلفن
سکینه گلی       رشت 09385500038 7 نوید مسلمی تهران 09016800041
رقیه صادقی هرمزگان 0019700027 8 حمید رجایی خراسان رضوی 09333000058
سید زرین بت شکن خوزستان 09221500042 9 مصطفی الیاسی کرمانشاه 09183300067
اسماء نخعی کرمان 09944000085 10 مهدی محمودی کهنی  یزد 09139600077
مجید راسخ نژاد گیلان 09372100099 11 فروزان سعادتمند همدان 09225600023
مهسا شیرازی بوشهر 09011000022 12 زهرا لک ایلام 09364200099
 
1 Start 2 Complete